Parkeringen

Nu är Brf Ymsens parkeringsplats klar efter om- och tillbyggnad (med undantag för åtgärd av några besiktningsanmärkningar). 

Kostnad för en p-plats är 700 kr/mån. För de som aktiverar laddfunktionen är kostnaden 900 kr/mån. Debitering sker precis som månadsavgiften för lägenheten via HSB.

Funktionen för laddning av el- och hybridbilar är igång och samtliga p-plats innehavare som vill nyttja tjänsten måste meddela sekreterare@brfymsen.se vilken mailadress de har knutit till sitt konto hos ChargeNode. Se anslag vid parkeringen eller läs här för mer information om hur laddningen fungerar. Områdeskod är 2193. Priset för laddning anges i appen. 

Funktionen för motorvärmare är igång och kräver en adapter som kvitteras ut av styrelsen. Meddela intresse till sekreterare@brfymsen.se samt ange vilken mailadress som knutits till kontot hos ChargeNode. Deposition för adapter har beslutats till 2 500 kr. En kort guide för att använda funktionen för motorvärmare finns här. Områdeskod är 2193. Ingen kostnad debiteras medlem som endast nyttjar motovärmare.

 

Hur får jag en parkeringsplats?

Efterfrågan på parkeringsplatser är större än tillgången och många års köande (just nu ca 8-10 år) krävs för att få tillgång till en parkeringsplats. För att ställa sig i kön anmäler du detta här.

På gatorna i Årsta är det boendeparkering och zon 4 som är aktuell tariff för gatuparkering. Här kan du läsa mer om boendeparkering.

Ett alternativ är att söka plats i något av de kringliggande garagen. I första hand är dessa tre som kan vara intressanta då det till och från här finns lediga garageplatser.

ICA-huset, Sköntorpsvägen 27-31

https://www.fortisfastigheter.se/  
e-post: garage@fortisfastigheter.se 

Brf Skälderviken, Marviksvägen 5

http://www.brfskalderviken.se/

Brf Sköntorpshöjden, Sköntorpsvägen 5 och 7

http://skontorpshojden.se/
Q-park  0771-96 90 06, https://www.q-park.se/sv-se/ 

 

HISTORIK

Efter flera års utredning av hur vår parkering kan byggas ut för att minska kötiden och ge fler medlemmar möjlighet till en parkeringsplats identifierades en lösning. Under sommaren 2022 byggdes parkeringsplatsen ut med ytterligare 5 platser, och gick därmed från 31 till 36 platser. Dessutom installerades ChargeNodes skalbara laddsystem med 36 st laddpunkter á 22kW.

Under våren 2022 utredde styrelsen intresset för en delad laddplats men då intresset var lågt är det fortsatt modellen med tilldelning av privat p-plats enligt kölista som tillämpas. Styrelsen tar miljöarbetet på allvar och har noterar det stora antalet nya elbilsmodeller som lanseras och bedömmer att fler och fler medlemmar kommer välja laddbar bil framöver, vilket nu också har förenklats och möjliggjorts av en fungerande infrastruktur för laddning.

Vi handlade upp ChargeNode för laddtjänsten, som kommer att finnas tillgänglig för samtliga platser, samt adapters till eluttag för motorvärmare. CC Elinstallationer var totalentreprenör.

Den information som presenterades på medlemsmötet inför upphandlingen, 7 april 2022, finns här.