Parkeringen

Utbyggnaden av Brf Ymsens parkering har påbörjats - det kommer läggas ut information om vad som händer löpande här.

Vi har under flera år utrett hur vår parkering kan byggas ut för att minska kötiden och ge fler medlemmar möjlighet till en parkeringsplats. En lösning har tillslut identifierats och under sommaren 2022 byggs parkeringsplatsen ut med ytterligare 5 platser, och går därmed från 31 till 36 platser.

Vi handlat upp ChargeNode för laddtjänsten, som kommer att finnas tillgänglig för samtliga platser, samt adapters för eluttag till motorvärmare. CC Elinstallationer är totalentreprenör.

Den information som presenterades på medlemsmötet inför upphandlingen, 7 april 2022, finns här.

Viktiga datum och åtgärder avseende utbyggnaden av parkeringen (eventuella ändringar i schemat meddelas löpande):

  • Bilar utrymmer parkeringen senast måndag 6 juni kl 18:00
  • Markarbetet startar tisdag 7 juni
  • Parkeringsplatser preliminärt färdigställda tisdag 12 juli

Under byggtiden är ingen passage tillåten. Gående uppmanas välja alternativ väg ner mot Gullmarsvägen och Skanskvarnskolan.

Utrymning av bilar per rad vecka 36-38, för montering och driftsättning av laddstationer:

  • Vecka 36 – utrymning av nedre raden (längst bort från Y3)
  • Vecka 37 – utrymning av mellersta raden
  • Vecka 38 – utrymning av övre raden (närmast Y3)

Preliminärt klart senast 27 september. Funktion för motorvärmare klart senast i november.

De som har en plats kan under tiden parkera på gatan och via https://parkering.stockholm/boendeparkering/ kan man ansöka om boendeparkering och även betala den månadsvis. Nuvarande parkeringsinnehavare kommer inte debiteras avgift under två månader (juli-augusti).

 

 

Hur får jag en parkeringsplats?

Efterfrågan på parkeringsplatser större än tillgången och många års köande krävs för att få tillgång till en parkeringsplats. För att ställa sig i kön anmäler du detta skriftligt till styrelsen.

På gatorna i Årsta är det boendeparkering och zon 4 som är aktuell tariff för gatuparkering. Här kan du läsa mer om boendeparkering.

Ett alternativ är att söka plats i något av de kringliggande garagen. I första hand är dessa tre som kan vara intressanta då det till och från här finns lediga garageplatser.

ICA-huset, Sköntorpsvägen 27-31

https://www.fortisfastigheter.se/  
e-post: garage@fortisfastigheter.se 

Brf Skälderviken, Marviksvägen 5

http://www.brfskalderviken.se/

Brf Sköntorpshöjden, Sköntorpsvägen 5 och 7

http://skontorpshojden.se/
Q-park  0771-96 90 06, https://www.q-park.se/sv-se/