Brf Ymsens energideklarationer

Alla fastigheter ska idag vara energideklarerade och en ny energideklaration ska genomföras vart tionde år. Det är information som visar fastighetens gemensamma energiförbrukning och den används som information vid exempelvis försäljning av bostadsrätter. Energideklarationerna samlas in och finns tillgängliga hos Boverket men de finns också här på föreningens webbsida och på anslagstavlorna i våra entréer. Allmänt om energideklarationer hittar du på Boverkets webb. 

Våra hus är energideklarerade och energideklarationerna finns i Boverkets databas som du når via följande länkar hos Boverket.

https://www.boverket.se/sv/energideklaration/sok-energideklaration/ 

Den grafiska sammanfattningen av energideklarationen för våra hus hittar du i följande länkar och den finns även på anslagstavlan i entrén.