Kalles avtackning 23 mars 2013

Fotograf: Monika Lindholm
Bildspelet startas med pilen mitt i bilden. Genom att flytta musen från bilden så försvinner knappar
och minatyrbilder samtidigt som bildspelet rullar på. Med knappen i nedre högra hörnet visas
bilderna i helskärmsläge. Efter avslutat bildspel i helskärmsläge kommer du tillbaka med esc-tangenten.