Fastighetsförvaltning

ADB fastighetsservice ansvarar för föreningens fastighetsskötsel och fastighetsförvaltningen av våra hus. Måndagar och torsdagar är dagar då vår fastighetsskötare går igenom våra hus, åtgärdar anmälda fel och utför aktuella trädgårdssysslor. De hanterar och åtgärdar de fel som föreningen ansvarar för. 

Felanmälan

Upptäcker du några skador eller brister anmäl det till ADB fastighetsservice med formuläret i denna länk eller på telefon 08-664 41 00 mellan klockan 8.00–11.00 måndag – fredag.

Fastighetsjour SOS Alarm - vid behov av omedelbar hjälp då fastighetsskötare ADB ej är i tjänst/efter kontorstid: Jourtelefon 08-454 26 05

Hissjour

Stockholm Hiss & Elteknik AB ansvarar för skötsel av våra hissar och för vår hissjour.
Telefonnumret till hissjouren är 08-779 53 53

Nycklar/blippar

Behöver du en ny nyckel/blipp eller har du problem med nycklar eller blippar/taggara anmälas här.

Portelefon

Problem med porttelefon kan anmälas här.

Tvättbokingen

Problem med tvättbokning kan anmälas här.

Ekonomisk förvaltning

HSB Stockholm hanterar föreningens ekonomiska förvaltning. Dit vänder du dig om du har frågor om månadsavgiften, autogiro, pantsättning och överlåtelser. HSB nås på servicetelefon 010-442 11 00 vardagar mellan 8.00-16.30 eller med formuläret i denna länk.