Styrelsen och förtroendevalda

Följande styrelse, revisorer och valberedning valdes på årsstämman den 23 november 2023.

Joakim Groth, ordförande

Husvärd Ymsenvägen 5

Maila

Micael Erixon, vice ordförande

Ymsenvägen 1

Maila

Tomas Finger, kassör

Ymsenvägen 2

Maila

Janna Pettersson, sekreterare

Husvärd Ymsenvägen 3

Maila

Per Wittheden, ledamot

Husvärd Ymsenvägen 1

Maila

 

Sara Danielsson, ledamot

Ymsenvägen 1

Maila

Henrik Petersson, suppleant

Husvärd Sköntorpsvägen 18

Maila

Karin Sonessonsuppleant

Husvärd Ymsenvägen 2

Maila

Hans Olsson, suppleant

Ymsenvägen 5

Maila

Maria Lohk-Blom, 
HSB-ledamot

Maila

 

Johan Sangell, revisor

Ymsenvägen 3

Maila