Styrelsen och förtroendevalda

Följande styrelse, revisorer och valberedning valdes på årsstämman i november 2021.

Hans Olson, vice ordförande

Ymsenvägen 5

hans.opcab@gmail.com 

Telefon 070- 722 90 19

Gunnar Rabe, kassör

Ymsenvägen 3

gunnar@skatteforlaget.se 

Telefon 070- 568 80 33

Micael Erixon, ledamot

Ymsenvägen 1

ledamot1@brfymsen.se

Telefon 070-812 66 21

Joakim Groth, ledamot

Ymsenvägen 5

joakimhgroth@gmail.com

Telefon 076-695 43 44

Maria Lohk-Blom, 
HSB-ledamot

maria.lohkblom@gmail.com 

 

Daniel Fried, suppleant

Sköntorpsvägen 18

dar.fried@gmail.com

Telefon 070-459 43 93

Valberedning, sammankallande

David Norell

Ymsenvägen 2

dno.swe@gmail.com

Telefon 070-311 88 00

Valberedning

Carola Pettersson

carolapettersson77@gmail.com

Telefon 070-424 47 60

 

Revisorer

Bengt Modigh

bengt.modigh@ownit.nu

Telefon 076-247 86 00

Karin Öberg, revisorssuppleant