Hantering av hushållssopor, grovsopor och elektronikavfall 

Under 2024 kommer container för grovsopor och mindre behållare för elektronikavfall, lysrör, glödlampor och batterier att finnas uppställd bakom Ymsenvägen 3 under följande helg:

3-5 maj  
   
   


Elektronikavfall får endast slängas i den mindre behållaren som är avsedd för elektronikavfall. Till elektronikavfall räknas allt som har sladd eller batteri, som exempelvis följande föremål.

  • Hushållsapparater och elverktyg med sladd eller batteri
  • Datorer, skrivare och telefoner
  • TV, radio- och videoapparater, cd-spelare
  • Klockor, kameror, batteridrivna spel och leksaker
  • Lampor, glödlampor och lysrör

Det är förbjudet att slänga vitvaror och miljöfarligt avfall som grovsopor i containern eller i den mindre behållaren. Exempel på det är.

  • Vitvaror som spis, kylskåp och frys
  • Miljöfarligt avfall, t ex färg, lim och lösningsmedel

Om vitvaror eller miljöfarligt avfall slängs i containern eller i behållaren för elektronikavfall får föreningen betala höga straffavgifter och det blir mycket kostsamt för föreningen.

Om du har saker som du inte får slänga i containern, t ex kyl, frys eller färg, får du själv transportera det till Östberga återvinningscentral som ligger vid Huddingevägen/Sockenvägen. Där får du kostnadsfritt lämna grovsopor, vitvaror och miljöfarligt avfall. Öppettider hos Östberga återvinningscentral är måndag-torsdag 10-20 och fredag-söndag 9-16.

Sopbehållarna utanför våra hus är endast till för hushållssopor. Där är det förbjudet att slänga grovsopor, byggsopor, elektronikavfall och miljöfarligt avfall.

Den mobila miljöstationen är ett alternativ för att slänga småelektronik och miljöfarligt avfall. Den stannar vid Årsta torg och Gullmarsplan vid 8 tillfällen under året. Här finns tidtabell för mobila miljöstationen.