Valberedning

Valberedningen under 2020-2021 består av oss två, David Norell och Carola Pettersson. Vi kommer att arbeta med frågor som rör föreningens förtroendevalda samt valet av nya styrelseledamöter och revisorer till kommande föreningssstämma i november. Om du redan nu är intresserad av att veta hur du kan bidra till föreningen med din erfarenhet och kompetens eller vill nominera kandidater inför kommande val av förtroendevalda, mejla någon av oss.

Bästa hälsningar

David och Carola

 

 

Valberedningen 2020-2021

David Norell
dno.swe@gmail.com

Carola Pettersson
carolapettersson77@gmail.com