Valberedning

Valberedningen 

David Norell 

Maila

Nina Maanmies

Maila

 

Valberedningen under 2023-2024 består av oss två, David Norell (Y3) och Nina Maanmies (Y5). Vi kommer att arbeta med frågor som rör föreningens förtroendevalda samt valet av nya styrelseledamöter och revisorer till kommande föreningsstämma i november. Om du redan nu är intresserad av att veta hur du kan bidra till föreningen med din erfarenhet och kompetens eller vill nominera kandidater inför kommande val av förtroendevalda, mejla någon av oss.

Bästa hälsningar

David och Nina