Sortering av matavfall

Föreningen sorterar matavfall för att både förbättra miljön och ge fördelar för föreningen. Sortering görs med särskild papperspåse och lämnas i en av de tre mindre behållarna för matavfall. Dessa behållare finns på.

 • Ymsenvägen 2 (2 behållare)
 • Sköntorpsvägen 18

Påsar till sortering av matavfall och hållare för påsen finns samlade att hämta längst in i korridoren vid stora tvättstugan på Ymsenvägen 3, med ingång från lekparken. Påsar finns även att hämta på.

 • GlashusEtt, Hammarby sjöstad
 • ICA Supermarket, Hammarby sjöstad
 • City Gross, Bromma
 • ICA Kvantum Bea, Svedmyraplan

Läs mer om sortering av matavfall i föreningens information och på Stockholm vatten och avfalls hemsida.

Förpackningar lämnas på återvinningsstationen på Sköntorpsvägen 18. Där finns behållare för

 • Tidningspapper
 • Förpackningspapper
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Färgade glasförpackningar

Är det skräpigt vid återvinningsstationen kan du enkelt anmäla det på FTIs hemsida.

Resterande hushållssopor efter utsortering av matavfall och förpackningar lämnas i våra behållare för hushållssopor (de större behållarna märkta hushållssopor) i väl förslutna eller knutna soppåsar. Dessa behållare finns på 

 • Ymsenvägen 1
 • Ymsenvägen 3
 • Ymsenvägen 5
 • Sköntorpsvägen 18