Frågor och svar om balkongen

Får jag glasa in min balkong?

Ja, det får du. Det är bara en typ av inglasning som är tillåten. Kontakta styrelsen för tillstånd innan du glasar in din balkong.

Brf Ymsen har i oktober 2015 fått ett generellt bygglov för inglasning av balkonger som gäller till oktober 2020.

Följande villkor gäller för bygglovet:

  • Inglasning av balkonger skall ske med synliga profiler med lika utseende som befintliga inglasningar.
  • Inglasning ska göras på ett för byggnaden enhetligt sätt avseende glasstorlek, glastjocklek samt glaskulör.
  • Inglasningen ska avgränsa spridning av brandgaser och får inte hindra åtkomligheten vid utrymning.

Du ska använda den kontrollplan för inglasning av balkong som föreningen upprättat. I kontrollplanen ska du fylla i namn på lägenhetsinnehavaren (byggherre) och den entreprenör du anlitar för utförandet. Lämna kontrollplanen till Brf Ymsens styrelse i samband med att du begär tillstånd av föreningen att påbörja inglasningen. Kontrollansvarig behövs inte i detta fall.

 

Får jag sätta upp markiser?

Ja, det får du. Det är bara en viss sorts markis som är godkänd. Kontakta styrelsen innan du sätter upp markiser så får du mer information om vilken sorts markiser det är okej att montera.

 

Får jag måla balkonggolvet?

Ja, det får du - förutsatt att du underhåller det och att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt.

 

Får jag sätta upp balkonglådor?

Ja, det får du, men bara på insidan av balkongräcket.

 

Får jag grilla på balkongen?

Nej, på grund av brandrisken får du inte grilla på balkongen.