Frågor och svar om renovering

Vad ska jag tänka på om jag vill renovera min lägenhet?

Du måste alltid söka tillstånd från styrelsen innan du får börja renovera din lägenhet, eftersom styrelsen bland annat ansvarar för fastigheternas hållfasthet, ventilation, värme och vatten. Styrelsen beviljar de flesta ansökningar om att renovera och nekar bara om renoveringen riskerar att skada fastigheten på något vis. Arbetet måste alltid utföras av en auktoriserad firma.

Du behöver dock inte söka tillstånd för att måla eller tapetsera om, eller för att lägga nya golv (förutom i badrummet). Målning och tapetsering ska utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Om styrelsen ger tillstånd för renoveringen anlitar föreningen en konsultfirma. Konsultfirman säkerställer att inga skador uppkommer på våra gemensamma fastigheter och att renoveringen inte medför olägenheter eller skador för andra medlemmar. Avgiften för konsulten står du som medlem för.

Tänk också på att du ansvarar för att byggavfallet inte blockerar utgångar och att det transporteras bort. Du ansvar även för att trapphuset och de allmänna utrymmena städas under renoveringen.


Husens stammar för gas, vatten, avlopp, värme, kabel-tv, bredband och el finns i alla lägenheter. Det är ditt ansvar att säkerställa att de är identifierade och att de inte utsätts för åverkan vid en renovering. Ventilationens ventiler är injuserade för rätt luftflöde och måste återställas efter en renovering.

 Vardagar mellan klockan 7.00 och 19.00 samt lördagar mellan klockan 10.00 och 18.00 är de tider som bygg- och renoveringsarbeten får pågå när de omfattar maskinellt arbete, borrning eller slag.

 

Ska jag tänka på något särskilt när jag renoverar badrummet?

Du måste alltid ha styrelsens tillstånd innan du börjar renovera badrummet, precis som för all annan renovering.

Om du vill rusta upp ditt badrum är fuktskyddet och golvbrunnen det absolut viktigaste. Om du vill byta något ytskikt i badrummet, på golv eller väggar, måste du först ha tillstånd från styrelsen. Arbetet ska utföras av en auktoriserad firma. Den som utför renoveringen måste ha våtrumsbehörighet och vara certifierad i säkert vatten. Kontrollera detta innan du upphandlar arbetet och hantverkaren påbörjar jobbet.

Entreprenören ska också visa intyg på en ansvarsförsäkring. Dessutom ska entreprenören förbinda sig att genomföra ett kontrollplansprogram som signeras efterhand som arbetet genomförs. Det är en slags egenkontroll.

Du som äger lägenheten ska få dokumentation över att arbetet utförts på rätt sätt, innan slutbesiktningen. Du ska sedan lämna den vidare till styrelsen.

Slutbesiktningen är den enda besiktning du behöver ordna, om entreprenören är certifierad, lämnar garanti på arbetet och har rätt försäkring. Dokumentation på det och slutbesiktningsutlåtandet ska du skicka till styrelsen för Brf Ymsen. Besiktningen ska en auktoriserad besiktningsman göra. Du kan söka efter besiktningsmän på SBR Byggingenjörernas webbplats.

byggahemma.se finns det bra information om vad du bör tänka på vid en badrumsrenovering.