Frågor och svar om ansvar för förvaltning

Vad i min lägenhet ansvarar föreningen för och vad ansvarar jag som bostadsrättsinnehavare för?

Huvudregeln är att du som medlem i föreningen ansvarar för att sköta din egen lägenhet, medan föreningen ansvarar för att fastigheterna fungerar och underhålls.

Föreningen ansvarar även för vissa åtgärder i lägenheterna, det gäller särskilt värme, gas, ventilation, vatten och sanitet. Gränsdragningen mellan dessa områden kan lätt bli föremål för missförstånd och för att undvika detta hänvisar vi till föreningens stadgar, som reglerar vem som ansvarar för vad.

Som medlem är du skyldig att notera skador eller brister och meddela föreningen, om det är föreningen som ansvarar för att åtgärda dem. Upptäcker du några skador eller brister i din lägenhet eller i våra gemensamma lokaler, ska du omedelbart felanmäla dem till vår fastighetsförvaltare ADB fastighetsservice.

 

Vad ska jag tänka på om jag installerar disk- eller tvättmaskin?

Du ansvarar själv för disk- och tvättmaskiner i bostadsrätten – både vad gäller installation och underhåll av maskinerna. Du ansvarar också för de skador hos dig, hos grannar och i själva fastigheten som kan uppstå om det råkar bli läckage eller översvämning. Se till att du har en hemförsäkring som täcker detta ansvar. Diskmaskin får endast installeras i kök och ska installeras med ett sk läckageskydd. Tvättmaskin får endast installeras i badrum där golvbrunn finns. En fuktvarnare är ett bra hjälpmedel för att se om läckage finns i anslutning till diskmaskinen eller tvättmaskinen.

 

Vilka delar av fönstren ansvarar föreningen för och vilka ansvarar jag som bostadsrättsinnehavare för?

Bostadsrättsinnehavarens underhålls- och reparationsansvar för lägenheten omfattar fönster och balkongdörrar enligt följande:

  • Glas i fönster och dörrar samt spröjs på fönster.
  • Beslag, handtag, gångjärn, tätningslister m.m. som hör till fönstren samt målning av dem; bostadsrättföreningen ansvarar dock för målning delar av fönster och fönsterdörrar som syns utifrån.

Övriga delar tillhör alltså föreningens ansvar, d.v.s. karmens och bågarnas utsida ska föreningen underhålla och reparera.

Ett råd till dem som har de stora fönstren är att ha ett ordentligt stöd under fönstret när det öppnas för till exempel rengöring eller underhåll, för att inte riskera sprickor i glaset.

 

Vem ansvarar för min lägenhetsdörr och vad ska jag tänka på när dörren ska bytas?

Du ansvarar för dörren till din lägenhet.

Om du vill byta dörren till din lägenhet måste du kontrollera att den är typgodkänd. Från och med den 1 januari 2013 kräver lagen att alla nyinstallerade dörrar till lägenheter i trapphus ska vara provade och typgodkända för brand och brandgastäthet. Det gäller oavsett om det är nybyggnation eller dörrar som byts i äldre fastigheter. Eftersom det, trots lagen, säljs dörrar i Sverige som saknar typgodkänd klassificering kan ni bara lita på er själva.

Kräv alltid att få se ett svenskt typgodkännandebevis som innehåller brand- och brandgastäthetsklass samt var dörren är typgodkänd.

Dörren ska vara av brandklass EI30 och brandgastätheten ska vara SS-EN 13501-2.

Eftersom det är trevligt om dörrarna i trapphusen har liknande utseende rekommenderar föreningen ett utförande som liknar mahogny. Välj trälaminat om det finns, annars ett platslaminat som imiterar trä.