Här lägger vi in allt som händer i föreningen. Fester, styrelsemöte, städdagar.

Vill du ha med nått i kalendern, mejla info@brfymsen.se