Aktuellt om Stockholms framtida avloppsrening

Stockholm Vatten har börjat arbetet med att utforma Stockholms framtida avloppsrening. Det arbetet kommer att påverka brf Ymsen och på denna sida kommer vi löpande att informera om Stockholm vattens arbeten och hur det påverkar oss.                    

Projektet förändras och det blir ingen tunnel under Ymsen

Projektet Stockholms framtida avloppsrening förändras och den planerade avloppstunneln mellan Enskedefältet och Glullmarsplan tas bort från den ursprungliga planeringen. Det innebär att ingen tunnel kommer att gå rakt under våra hus och vi blir inte sakägare.

Läs mer på www.stockholmvatten.se/framtidensavloppsrening/

Brf Ymsen blir sakägare

Arbetet med nya avloppstunnlar från Bromma och Enskedefältet till Sickla innebär att en ny avloppstunnel kommer att dras rakt under Ymsenvägen 5 och Sköntorpsvägen 18.  Läs mer om projektet  här, samråds-handlingar hittar du här.

Samråd 7 maj i Årsta folkets hus

Stockholm vatten planerar för en modernisering av stadens avloppsrening. Nu bjuder man in till samråd inför det kommande arbetet. Det tredje samrådet är i Årsta folkets hus den 7 maj klockan 18.30 Läs mer om projektet  här, samråds-handlingar hittar du här.